ОмскАвтоСклад

Донецька селищна рада Балаклійського району

ПРО ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ`ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ ТА СЕЛИЩА

ДОНЕЦЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 26 /02-30/1    від «12» квітня 2019 року

Про добровільне об’єднання територіальних громад сіл та селища

Відповідно до частин 1, 2 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення LХVІІ (67) сесії VІІ скликання Донецької селищної ради № 1800-VІІ від 11.04.2019 року, статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України № 991-р від 23.09.2015 року, яким затверджено Перспективний план формування територій громад Харківської області,

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:

1. Провести 25 квітня 2019 року о 18-00 в приміщенні великої зали Будинку культури за адресою смт Донець, вул. Центральна 13 громадське обговорення щодо ініціативи про добровільне об’єднання територіальних громад на виконання Перспективного плану розвитку територіальних громад Харківської області, а саме створення добровільного об’єднання територіальних громад:

- Донецької селищної ради (смт Донець, село Дальня Шебелинка, село Копанка, село Прогрес, село Червона Гірка )

- Шебелинська сільська рада (село Шебелинка, село Новотроїцьке)

- П’ятигірська сільська рада (селище П’ятигірське, село Глазунівка, село Серафимівка)

- Асіївська сільська рада (село Асіївка, село Новомиколаївка, село Попівка, селище Слобожанське, село Соколівка, село Успенське)

2. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначити смт Донець Балаклійського району Харківської області, а її назву - Донецька об’єднана територіальна громада.

3. Виконавчому комітету Донецької селищної ради повідомити про час та місце проведення громадського обговорення у засобах масової інформації, розмістити оголошення на інформаційних стендах, у місцях доступних для ознайомлення мешканцями громади, офіційному сайті Донецької селищної ради, мережі кабельного телебачення «Кворум», запросити мешканців громади через депутатів Донецької селищної ради.

4. Включити до Порядку денного LХVІІІ (68) сесії VІІ скликання Донецької селищної ради питання про добровільне об’єднання територіальних громад Донецької селищної ради, П’ятигірської сільської ради, Шебелинської сільської ради, Асіївської сільської ради в Донецьку об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у смт Донець.

5. Оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб- сайті селищної ради.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря Донецької селищної ради Романовську А. М. та заступника Донецького селищного голови Гаврилюк О. В.

ДОНЕЦЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                В. В. ВАЩЕНКО

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ПО ДОНЕЦЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ

LХVІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 11 квітня 2019 року 1800-VІІ

 

 

Про розгляд звернення Балаклійської районної ради до органів місцевого самоврядування району щодо проведення громадських обговорень з питання об`єднання громад та затвердження Положення про громадські слухання по Донецькій селищній раді

 

Розглянувши Звернення Балаклійської районної ради до органів місцевого самоврядування району щодо проведення громадських обговорень з питання об’єднання територіальних громад з метою корегування Перспективного плану формування територій громад Харківської області по Балаклійському району, затвердженого рішенням XLІ сесії VII скликання районної ради від 04 квітня 2019 року № 785-VІІ, підписане за дорученням депутатів Балаклійської районної ради Харківської області головою районної ради О. Літвіновим, а саме : “У зв’язку з тим, що в умовах бюджетної децентралізації змінилася фінансова спроможність потенційних об’єднаних територіальних громад, з метою корегування перспективного плану формування територіальних громад Харківської області по Балаклійському району та отримання думки мешканців територіальних громад району, депутатський корпус Балаклійської районної ради Харківської області пропонує органам місцевого самоврядування Балаклійського району провести громадські обговорення з питання об’єднання територіальних громад та надати свої пропозиції до робочої групи району з підтримки та впровадження добровільного об’єднання територіальних громад Балаклійського району”; опрацювавши в постійних депутатських комісіях проект Положення про громадські слухання по Донецькій селищній раді, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Донецька селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Провести 25 квітня 2019 року громадські обговорення щодо можливого корегування Перспективного плану формування територій громад Харківської області по Балаклійському району.

 

2. Затвердити Положення про громадські слухання по Донецькій селищній раді (Додаток 1)

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності і правопорядку ради (голова комісії — Лещенко Л. С.)

 

ДОНЕЦЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА В. В. ВАЩЕНКО

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням № 1800-VІІ від 11.04.2019 р

Донецької селищної ради

LХVІІ сесії VІІ скликання

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

ПО ДОНЕЦЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Це Положення про громадські слухання по Донецькій селищній раді Балаклійського району Харківської області  (надалі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади Донецької селищної ради: смт Донець та сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес, Червона Гірка Балаклійського району Харківської області, затвердженого рішенням № 754-VІІ від 13.12.2016 року І-ХХVІ сесії VІІ скликання Донецької селищної ради

Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також порядок урахування їх результатів територіальною громадою Донецької селищної ради: смт Донець та сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес, Червона Гірка Балаклійського району Харківської області та посадовими особами органів місцевого самоврядування Донецької селищної ради..

Громадські слухання - це форма безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативними актами, згідно з якими члени територіальної громади мають право зустрічатися з депутатами селищної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції до управлінських рішень, які стосуються територіальної громади Донецької селищної ради.

Територіальна громада Донецької селищної ради: смт Донець та сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес, Червона Гірка Балаклійського району Харківської області (надалі - територіальна громада) – це жителі, об’єднані постійним місцем проживання на у межах смт Донець та сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес, Червона Гірка Балаклійського району Харківської області.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Метою громадських слухань є захист прав, реалізація свобод та законних інтересів членів територіальної громади через їх безпосередню участь у обговоренні проблем життєзабезпечення та розвитку територіальної громади, ініціюванні та підготовці управлінських рішень, які стосуються територіальної громади, надання членам територіальної громади  інформації про роботу органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Завданнями громадських слухань є:

- забезпечення безпосередньої участі мешканців смт Донець та сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес, Червона Гірка Балаклійського району Харківської області в прийнятті управлінських рішень, які стосуються територіальної громади;

 

- підвищення рівня інформованості членів територіальної громади стосовно того, що зробили, роблять або збираються зробити органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи;

- забезпечення зворотного зв’язку у вигляді громадської оцінки діяльності депутатів Донецької селищної ради, виконавчих органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

- підвищення соціальної обґрунтованості рішень  Донецької селищної ради, її виконавчих органів, актів селищного голови та інших посадових осіб на стадіях їх підготовки, прийняття і впровадження, упередження негативних соціальних наслідків цих актів;

- вивчення суспільної думки членів територіальної громади з метою її подальшого врахування у діяльності органів місцевого самоврядування;

- зближення різних поглядів, групових інтересів членів територіальної громади і розв’язання та попередження завдяки цьому суспільних конфліктів;

- підвищення рівня суспільної довіри між владою і громадою у процесі їхньої взаємодії та більш ефективне вирішення завдяки цьому пріоритетних соціальних та інших проблем  тощо.

3. Предмет громадських слухань:

- проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в територіальній громаді;

- найважливіші питання місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;

- звіти депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій комунальної форми власності - надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватись органами місцевого самоврядування;

- порушення питань, внесення пропозицій за результатами звітів депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- проект статуту територіальної громади;

- інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин (мешканців селища, села, вулиці, будинку (-ків));

- питання про добровільне об`єднання, приєднання, згідно Закону України 157-VIII від5 лютого 2015 року (зі змінами) «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

- інші питання місцевого значення, які відносяться до відання місцевого самоврядування.

На громадські слухання може бути винесено будь-яке питання місцевого значення, яке не суперечить Конституції та чинному законодавству України.

4. Види громадських слухань:

Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

- всіх членів громади - загальні громадські слухання;

- частини членів громади, що мешкають у межах кварталу, вулиці, групи житлових будинків, житлового будинку - місцеві громадські слухання.

5. Правом голосу на загальних громадських слуханнях користуються члени громади, які постійно мешкають (зареєстровані) на території Донецької селищної ради.

6. Правом голосу на громадських слуханнях, що проводяться в межах кварталу, вулиці, групи житлових будинків чи житлового будинку користуються члени громади, які постійно мешкають (зареєстровані) у відповідних частинах території Донецької селищної ради .

7. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

8. Участь посадових осіб місцевого самоврядування в громадських слуханнях із питань, що стосуються напряму їхньої діяльності, є обов’язковою.

9. Під час проведення громадських слухань не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

 

ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

1. Громадські слухання мають відкритий характер. Ініціатором та учасником громадських слухань має право бути будь-який дієздатний член територіальної громади  віком від 18 років.

2. Ініціатором проведення громадських слухань може бути:

- ініціативна група членів територіальної громади в кількості від 3 до 9 осіб, обрана на зборах членів громади;

- орган самоорганізації населення;

- група депутатів відповідної ради в кількості не менше мінімального чисельного складу постійної комісії, встановленого Регламентом ради;

- постійна комісія ради;

- виконавчий комітет ради;

- селищний голова;

3. Громадські слухання, ініціатором проведення яких виступає селищний голова чи виконавчий комітет ради, оголошуються безпосередньо шляхом видання розпорядження або прийняття відповідного рішення.

4. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань від інших суб’єктів ініціювання громадських слухань вноситься до Донецької селищної ради у вигляді письмового звернення, в якому зазначаються:

тема (проблема, питання), що пропонується до розгляду;

пропозиції щодо запрошення посадових осіб;

особа чи особи, уповноважені представляти ініціатора (ініціативну групу або орган самоорганізації населення) згідно з протоколом зборів.

5. До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань можуть додаватись інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

6. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане Ініціативною групою членів територіальної громади, повинно бути підписане всіма членами Ініціативної групи або її уповноваженими представниками із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, домашньої адреси, серії та номера паспорта. Усі вони мають бути жителями відповідної частини населеного пункту. Крім того, до повідомлення додається протокол зборів членів громади, яким підтверджуються повноваження цієї Ініціативної групи на представництво інтересів учасників зборів.

7. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане групою депутатів ради, має бути підписане всіма членами цієї групи.

8. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань від постійної комісії ради, органу самоорганізації населення, підписується керівником відповідної структури із доданням витягу з протоколу засідання або рішення її керівного органу, в якому схвалюється така ініціатива.

9. Секретар Донецької селищної радиреєструє повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань.

10. Протягом 3 календарних днів  після реєстрації повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань (окрім випадків, коли ініціатором проведення громадських слухань є селищний голова або виконавчий комітет ради) Секретар ради видає ініціаторам зразок підписного листа для збору підписів на підтримку проведення громадських слухань.

11. Підписи на підтримку проведення громадських слухань збираються на підписних листах.

Підписний лист обов’язково повинен містити таку інформацію:

•  проблема (тема, питання), яку пропонується розглянути на громадських слуханнях;

прізвище, ім`я та по батькові члена громади, котрий підтримує ініціативу щодо проведення громадських слухань із зазначеної проблеми;

місце проживання;

серія та номер паспорта;

дата підписання;

особистий підпис члена громади.

12. Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань, розраховується таким чином:

 

 

Вид громадських слухань

Кількість необхідних підписів

для підтримки проведення громадських слухань

Загальні громадські слухання

150

Місцеві громадські слухання :

 

- квартал

80

 

- вулиця

30

 

- група житлових будинків

10

 

- житловий будинок

1

 

13. Підписні листи з підписами на підтримку ініціативи щодо проведення громадських слухань подаються секретарюДонецької селищної ради протягом 14 календарних днів від дня видачі зразка підписного листа. Ініціатива щодо проведення громадських слухань вважається такою, що не відбулася, якщо протягом установленого часу ініціатори не зібрали необхідної кількості підтримуючих підписів.

14. Під час збору підписів ініціатори зобов’язані попередити громадянина, що його підпис на підтримку проведення громадських слухань може бути поставлений тільки на одному підписному листі. У разі, якщо в підписних листах виявлено два, або більше підписів одного громадянина, вони не зараховуються.

15. СекретарДонецької селищної ради може перевірити достовірність підписів на підтримку проведення громадських слухань і повідомити ініціаторів про виявлені похибки. У цьому випадку ініціатори можуть додатково добирати необхідну кількість підписів протягом трьох днів.

16. Ініціатива про проведення громадських слухань реєструється секретаремДонецької селищної ради протягом 3 календарних днів від дня передачі підписних листів із необхідною кількістю достовірних підписів на підтримку. Про що він письмово повідомляє ініціаторів проведення громадських слухань протягом трьох робочих днів.

17. Відмовляють у реєстрації ініціативи про проведення громадських слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:

1) запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання місцевого самоврядування;

2) звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

18. Всі витрати по проведенню громадських слухань здійснюються за рахунок їх ініціаторів.

19. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, ініціатором яких є селищний голова, депутати або виконавчі органи селищної ради здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

20. Громадські слухання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

 

ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

1. Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом з питань громадської участі в тісній співпраці з ініціатором громадських слухань.

2. Уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі зобов’язана організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися в час, дату і місці, запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу дату або час, узгоджені з особою, уповноваженою представляти ініціатора громадських слухань, але не пізніше чотирнадцяти календарних днів від запропонованої дати.

3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів, організаційного комітету чи уповноваженої посадової особи або структурного підрозділу з питань громадської участі.

4. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.

5. У розпорядженні врегульовуються такі питання:

1) предмет громадських слухань;

2) дата, час, місце їх проведення;

3) ініціатор громадських слухань;

4) посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань;

5) особи, що запрошуються на слухання;

6) заходи з підготовки слухань та календарний план їх виконання;

7) створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки слухань;

8) створення в разі необхідності експертних груп.

6. До складу організаційного комітету входять представники ініціатора громадських слухань, депутати ради, службовці її виконавчих органів, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, уповноважена посадова особа чи представник структурного підрозділу з питань громадської участі, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань.

7. Організаційний комітет має складатися не більше ніж з 11 членів. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.

8. Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проектів порядку денного та регламенту громадських слухань.

9. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному веб-сайті ради у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) та можуть поширюватися в засобах масової інформації.

10. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням голови можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають по них на громадських слуханнях.

11. У разі якщо організаційний комітет не створено, його повноваження виконує уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі у співпраці з ініціатором громадських слухань.

12. Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території  відповідної частини села, селища.

13. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників профільних органів ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

14. Розпорядження голови про заходи з підготовки громадських слухань оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також розміщується на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) протягом п’яти робочих днів з моменту його затвердження та у той самий строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету, експертної групи (у разі їх створення).

15. Про організацію та проведення громадських слухань членів громади повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами відповідного розпорядження, але не пізніше п’яти робочих днів до дня їх проведення.

16. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на офіційному веб-сайті та в офіційному друкованому виданні ради. Також вони можуть поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.

17. В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а також про те, де, в які дні та години члени громади можуть ознайомитися з матеріалами громадських слухань у приміщенні ради чи іншому пристосованому для цього приміщенні.

18. Оголошення про дату, час, місце і предмет громадських слухань також розміщується на дошках оголошень смт Донець та сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес, Червона Гірка Балаклійського району Харківської області.

 

 

ІV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

1. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях. Члени громади приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не може вмістити всіх бажаючих членів громади, голова зобов’язаний призначити додаткові слухання в порядку, передбаченому цим Положенням.

2. На громадські слухання можуть бути запрошені:

1) народні депутати України;

2) депутати відповідних рад;

3) представники органів виконавчої влади;

4) представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території селищної ради;

5) фахівці з питань, що є предметом громадських слухань;

6) тощо.

2. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у слуханнях.

3. Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший паспортний документ. Список реєстрації учасників громадського слухання містить інформацію учасників громадських слухань: № з/п; прізвище, ім`я, по батькові, або прізвище та ініциали); дата народження; місце постійного проживання (реєстрації) члена Донецької територіальної громади; контактний номер телефону (з дозвілу власника); назва, серія і номер документа, що посвідчує особу (або паспортні данні — серія, номер); особистий підпис. Список реєстрації учасників громадського слухання може містити додаткову інформацію, а саме: тему громадських слухань, місце проведення, дата та час проведення, завірятись підписами, тощо.

4.. Членам громади, що мають право голосу, під час реєстрації видають мандати для голосування.

5. Розпочинає громадські слухання голова (або уповноважена особа) організаційного комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа ініціатора громадських слухань.

6. Голова (або уповноважена особа) організаційного комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа ініціатора громадських слухань організовує вибори головуючого громадських слухань, їх секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів присутніх членів громади з правом голосу. Головуючим, секретарем та членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, організацій; членами лічильної комісії також не можуть бути голова та секретар громадських слухань.

7. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.

8. Секретар громадських слухань веде, підписує та передає раді протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Положенням.

9. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

10. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі членів громади з депутатами ради, посадовими особами місцевого самоврядування, надавачами послуг. Учасники громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції.

11. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.

12. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджуються порядок денний та регламент проведення громадських слухань.

13. Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов’язково передбачати:

1) доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських слухань;

2) виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;

3) час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для прийняття рішення громадських слухань.

14. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку залежно від значущості предмета громадських слухань.

15. Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань за п’ять  днів до їх проведення.

16. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.

17. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

18. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

19. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.

20. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують сили поліції або добровільні громадські формування для охорони громадського порядку.

21. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, проводяться їх веб-трансляція та аудіозапис. Стенограма аудіозапису громадських слухань розміщується на офіційному веб-сайті ради у спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) протягом п’яти робочих днів після громадських слухань і має бути доступною для ознайомлення впродовж не менше п’яти років з моменту розміщення.

22. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи веб-трансляцію громадських слухань.

23. Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

V. ОФОРМЛЕННЯ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ,

РОЗГЛЯД ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

1. За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

2. Протокол громадських слухань:

У ході громадських слухань складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох днів після їх проведення та негайно передається (надсилається) раді разом із супровідним листом.

Протокол має містити:

1) дату, час і місце проведення громадських слухань;

2) предмет громадських слухань;

3) кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу;

4 виклад перебігу слухань;

5) пропозиції, що були висловлені в ході слухань;

6) результати голосування;

7) рішення громадських слухань.

3. До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі. Протокол оформляється згідно з у трьох примірниках.

4. Один примірник протоколу зберігається уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом з питань громадської участі. Другий примірник уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі передає  ініціаторові не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення слухань. Третій – вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення протягом не менше одного місяця. Крім того, сканокопія протоколу розміщується на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”) упродовж п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступна для ознайомлення не менше як п’ять років. Списки учасників громадських слухань оприлюднюються, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).

5. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються на найближчому відкритому засіданні ради та/або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.

6. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються головою, керівниками виконавчих органів ради, надавачами послуг, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово, але не більше як 30 календарних днів, та за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу.

7. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:

1) врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;

2) відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються причини цього рішення;

3) частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи

8. Рішення (акти) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань, а також актуальна інформація про їх виконання протягом п’яти робочих днів надсилаються ініціаторам громадських слухань, розміщуються на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі "Громадська участь" (підрозділ “Громадські слухання”), публікуються в офіційному друкованому виданні місцевої ради, а також оприлюднюються в тому самому порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення слухань.

9. Повторне проведення громадських слухань із того ж питання допускається, але не раніше чим після закінчення 30 днів від опублікування результатів попередніх слухань.

 

VI. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ

 

1. Члени громади мають право оскаржити будь-які дії чи бездіяльність службових та посадових осіб місцевого самоврядування, що порушують вимоги цього Положення, зокрема:

1) безпідставне повернення письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань для усунення недоліків, нереєстрацію, невчасну реєстрацію або неправомірну відмову в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань;

2) недотримання посадовими та службовими особами встановлених строків;

3) невидання головою розпорядження про заходи щодо підготовки слухань;

4) порушення вимог щодо оприлюднення інформації та документів, які стосуються ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів;

5) неналежне виконання обов’язків з підготовки та організації громадських слухань;

6) порушення порядку проведення громадських слухань;

7) неприйняття або невчасне прийняття рішення за результатами розгляду протоколу громадських слухань;

8) необґрунтовану відмову в урахуванні пропозицій громадських слухань;

9) інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги чинного законодавства.

 

2. Громадські слухання визнаються такими, що не відбулися, в таких випадках:

1) оголошення про проведення громадських слухань поширене з порушенням вимог, передбачених п. 15 - п. 18 Розділу ІІІ цього Положення;

2) кількість посадових чи службових осіб органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій або юридичних осіб, діяльність яких є предметом громадських слухань, перевищує 50 відсотків учасників слухань, які мають право голосу;

3) вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав членів громади, передбачених цим Положенням.

3. Рішення про визнання слухань такими, що не відбулися, може приймати голова, рада або суд за скаргою (позовом) ініціатора, учасників громадських слухань або зацікавлених членів громади.

4. У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися, голова негайно призначає повторні громадські слухання, а рішення органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті на основі розгляду їх результатів підлягають скасуванню або перегляду.

 

 

Донецький селищний голова В. В. Ващенко