ОмскАвтоСклад

Донецька селищна рада Балаклійського району

ПОДАТКИ І ЗБОРИ НА 2018 РІК

ПОДПТКИ І ЗБОРИ НА 2018 РІК

І. Рішення № 1010-VІІ від 12.07.2017 року ХХХІХ сесії VІІ скликання “Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості” На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 20.12.2016р. за № 1791 – VІІІ, з метою приведення рішення Донецької селищної ради«Про встановлення на території Донецької селищної ради Харківської області податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» у відповідність до вимог чинного законодавства, відповідно до Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 20.12.2016 р. за №1791 – VІІІ, на підставі ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 266 Податкового кодексу України, Донецька селищна рада, В И Р І Ш И Л А: 1. Встановити на 2018 рік ставку податку для об’єктів житлової нерухомості : будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у розмірі – одного відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2018 року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

2. Затвердити ставку податку для об’єктів нежитлової нерухомості : будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду та перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, а саме:

а) будівлі готельні: готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку у розмірі – одного відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2018 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) будівлі офісні:  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей у розмірі – одного відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2018 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

в) будівлі торговельні: торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування у розмірі – одного відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2018 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

г) гаражі: гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки у розмірі – 0.5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2018 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

ґ) господарські (присадибні) будівлі: допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо у розмірі – 0.5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2018 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

д) інші будівлі у розмірі – одного відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2018 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

3. Встановити, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

Не є об'єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

4. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення у Донецькій районній газеті «Вісті Балаклійщини» та на офіційному сайті Донецької селищної ради в мережі Інтернет http://donets.balrada.gov.ua /.

5. З набранням чинності даного рішення вважати такими, що втратили чинність:

- рішення ХVІ сесії Донецької селищної ради І скликання «Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості» від 29.06.2016 р. за № 251-І.

6 Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії:

- комісію з питань планування бюджету і фінансів ( голова комісії- Кулик А. В.);

- комісію з питань законності і правопорядку (голова комісії — Лещенко Л. С.).

ДОНЕЦКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА В. В. ВАЩЕНКО

 

ІІ. Рішення № 1011-VІІ від 12.07.2017 року ХХХІХ сесії VІІ скликання “Про плату за землю, що справляється на території Донецької селищної ради” На підставі норм Податкового кодексу України щодо оподаткування земельним податком, закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», де визначено що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», ст.ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Донецька селищна рада В И Р І Ш И Л А : 1. Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі на території Донецької селищної ради.

2. Об'єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки на території Донецької селищної ради, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. Базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до ст. 289 Податкового кодексу України та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки на території Донецької селищної ради, незалежно від місцезнаходження, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 1 (один) відсотоквід їх нормативної грошової оцінки,

5. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки загального користування на території Донецької селищної ради, незалежно від місцезнаходження, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 1 (один) відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

6. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки на території Донецької селищної ради, розташовані за межами н нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 3 (три) відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області.

7.Встановити ставку земельного податку на території Донецької селищної ради за земельні ділянки сільськогосподарських угідь незалежно від місцезнаходження у розмірі 0,3 (нуль цілих три десятих) відсотка від їх нормативної грошової оцінки або від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких не проведено.

8.Встановити ставку земельного податку на території Донецької селищної ради за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), незалежно від місцезнаходження у розмірі 3 (три) відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

9.Встановити пільги щодо сплати земельного податку за земельні ділянки на території Донецької селищної ради незалежно від місцезнаходження:

- податок за земельні ділянки, право власності або користування на які зареєстровано у встановленому порядку, справляється у розмірі 1 (один) відсоток від нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки, крім земельних ділянок визначених п. 8 цього рішення;

- податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, гаражними кооперативами для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, індивідуальними гаражами справляється у розмірі 1 (один) відсоток від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.4 цього рішення.

10.Звільнити від сплати земельного податку на території Донецької селищної ради:

- заповідники, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища;

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

- садівничі, садові, городні та дачні товариства розташовані на території Донецької селищної ради.

- комунальні підприємства, що здійснюють надання житлово-комунальних послуг на території Донецької селищної ради Харківської області.

11.Податковий період для плати за землю, порядок обчислення плати за землю та строк її сплати, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату за землю встановлено та відповідає Податковому кодексу України.

12.Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та інших нормативних документів.

13.Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.»

14.Дане рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.

15. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення у районній газеті «Вісті Балаклійщини» та на офіційному сайті Донецької селищної ради в мережі Інтернет http://donets.balrada.gov.ua /.

16. З набранням чинності даного рішення вважати такими, що втратили чинність:

- рішення ХVІ сесії Донецької селищної ради І скликання «Про встановлення транспортного податку» від 29.06.2016 р. за № 252-І.

17 Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії:

- комісію з питань планування бюджету і фінансів ( голова комісії- Кулик А. В.);

- комісію з питань законності і правопорядку (голова комісії — Лещенко Л. С.).

ДОНЕЦКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА В. В. ВАЩЕНКО

 

ІІІ. Рішення № 1012-VІІ від 12.07.2017 року ХХХІХ сесії VІІ скликання “Про встановлення транспортного податку на території Донецької селищної ради Балакліського району Харківської області” На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016р. за № 1791 – VІІІ, з метою приведення рішення Донецької селищної ради «Про встановлення на території Донецької селищної ради Харківської області транспортного податку» у відповідність до вимог чинного законодавства, відповідно до Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016р. за №1791 – VІІІ, на підставі ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 267 Податкового кодексу України, Донецька селищна рада, В И Р І Ш И Л А: 1. Встановити транспортний податок на території Донецької селищної ради Балакліського району Харківської області.

2. Визначити, що платниками транспортного податку (далі – податок) є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ст. 267 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.

3. Визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та з урахуванням особливостей, визначених підпунктом 267.2.1 пункту 267.2 ст. 267 Податкового кодексу України.

4. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ст. 267 Податкового кодексу України.

5. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 ст. 267 Податкового кодексу України.

6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткуванняздійснюється відповідно до порядку, визначеного пунктом 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України.

8. Податок сплачується в порядку та в строки, визначені пунктами 267.7 та 267.8 ст. 267 Податкового кодексу України.

9. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.

10. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.

11. Всі питання, які не врегульовані даним рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.

12. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

13. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення у районній газеті «Вісті Балаклійщини» та на офіційному сайті Донецької селищної ради в мережі Інтернет http://donets.balrada.gov.ua /.

14. З набранням чинності даного рішення вважати такими, що втратили чинність: рішення ХVІ сесії Донецької селищної радиІ скликання «Про встановлення транспортного податку» від 29.06.2016 р. за № 252-І.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії:

- комісію з питань планування бюджету і фінансів ( голова комісії- Кулик А. В.);

- комісію з питань законності і правопорядку (голова комісії — Лещенко Л. С.).

ДОНЕЦКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА В. В. ВАЩЕНКО

 

ІV.Рішення № 1013-VІІ від 12.07.2017 року ХХХІХ сесії VІІ скликання “Про встановлення ставки туристичного збору” На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016р. за № 1791 – VІІІ, відповідно до Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016р. За № 1791 – VІІІ, на підставі ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 268. Податкового кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Донецька селищна рада В И Р І Ш И Л А : 1. Встановити на території Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області туристичний збір у розмірі 1 відсотку до бази справляння збору.

2. Затвердити Положення «Про порядок обчислення та сплати туристичного збору Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області» згідно з Додатком № 1 до даного рішення.

3. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

4. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення у районній газеті «Вісті Балаклійщини» та на офіційному сайті Донецької селищної ради в мережі Інтернет http://donets.balrada.gov.ua /.

5. З набранням чинності даного рішення вважати такими, що втратили чинність:

- рішення ХVІ сесії Донецької селищної радиІ скликання «Про встановлення ставки туристичного збору» від 29.06.2016 р. за № 253-І.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії:

- комісію з питань планування бюджету і фінансів ( голова комісії- Кулик А. В.);

- комісію з питань законності і правопорядку (голова комісії — Лещенко Л. С.).

ДОНЕЦКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА В. В. ВАЩЕНКО