ОмскАвтоСклад

Донецька селищна рада Балаклійського району

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

«Будівництво вбудованої газової котельні потужністю 2,2 МВт смт. Донець для обігріву Донецьких дошкільних навчальних закладів (ясла-садок) №1, №2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області; Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; не-житлової будівлі поліклінічного відділення лікарні, нежитлової будівлі – головний корпус лікарні (дитяче відділення), нежитлової будівлі – харчоблок з підвалом, нежитлової будівлі – лікувальний корпус (терапевтичне відділення), шести двоповерхових збірно-щитових житлових будинків» за адресою: вулиця Центральна 5 в смт Донець Балаклійського району Харківської області»

1.Інвестор (Замовник) – Донецька селищна рада Балаклійського району Харківської області

Селищний голова Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області Ващенко Віктор Вікторович.

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти)вулиця Центральна 5 в смт Донець Балаклійського району Харківської області.

3. Характеристика діяльності (об'єкта) – опалення.

Технічні і технологічні дані – будівництво котельної загальною потужністю 2,2МВт, обладнаної двома котлами марки Unical Ellprex 1100 (1100,00 кВт) з витратами газу 108,10 м.куб/год кожен, з витратами газу на котельню, сумарно 216,20 м.куб/год. Параметри димової труби (2,00шт.): Н=19,00м, D=0,400м (внутрішній).

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності -устрій нормальних умов функціонування.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації.

Вид будівництва – технічне переоснащення.

Дані про ресурси що використовуються:

Дані про ресурси що використовуються:

Земельні ресурси: котельня розміщується на існуючий території лікарні, в існуючому приміщенні, що не використовується (газова котельня вбудована в прибудові до існуючої будівлі інфекційного корпусу лікарні). Додаткове землевідведення – непотрібне. Габаритні розміри будівлі 7100х12100х5235 (ШхДхВ), мм. Внутрішній об’єм 333,20 м.куб.

Енергетичні ресурси: електропостачання котельні – джерело живлення на напрузі 380В від двох незалежних джерел (підстанція дитячого дошкільного навчального закладу №1, та від підстанції ЗОШ №2).

Сировинні ресурси: котельня потужністю 2,2МВт, обладнаної двома котлами марки «Unical Ellprex 1100» (1100,00 кВт кожен) з витратами газу (мах) 108,10 м.куб/год кожен, з витратами газу на котельню, сумарно 216,20 м.куб/год.

Трудові ресурси – згідно штатного розкладу. Кількість персоналу диспетчерів – 5,00 чоловік, котрі працюють позмінно, група виробничих професій «б1». У чисельності персоналу не враховані: адміністративно-керуючий персонал, який здійснює бухгалтерський облік і звітність, планування, організацію роботи й розрахунки за-робітної плати, матеріально-технічне постачання.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації) згідно з укладеними договорами з підрядною організацією на період будівництва, та на період експлуатації.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами немає.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами проектом не передбачено.

9. Можливі впливи планованої діяльності на нав­колишнє середовище:

-при експлуатації: геологічне середовище - немає; мікроклімат - немає; водне середовище - немає; почву (ґрунти) - немає; рослинний і тваринний світ - немає; заповідні об’єкти - немає; соціальне середовище - немає; оточуюче техногенне середовище – немає; повітряне середовище - є вплив: у процесі експлуатації об’єкту в атмосферне повітря можуть виділятися наступні забруднюючі речовини: діоксид азоту; вуглецю оксид; метан.

- при виконанні будівельно-монтажних робіт: геологічне середовище - немає; мікроклімат - немає; водне середовище - немає; почву (ґрунти) - немає; рослинний і тваринний світ - немає; заповідні об’єкти - немає; соціальне середовище - немає; оточуюче техногенне середовище – немає; повітряне середовище - є вплив: - у процесі виконання будівельно-монтажних робіт в атмосферне повітря можуть виділятися наступні забруднюючі речовини: діоксид азоту; ангідрид сірчистий; оксид вуглецю; сажа; бенз(а)пірен; вуглеводні граничні С12-С19, вініл хлористий.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, зне­шкодження або безпечного захоронення.

Коди відходів визначено за «Класифікатором відходів ДК 005-96», Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30 березня 2000 року N 252. Поводження з відходами у складі планованої діяльності організовано в суворій відповідності з чинним законодавством України; державними нормами, правилами і стандартами.Всі відходи збираються централізовано за класами небезпеки з короткостроковим зберіганням в контейнерах. Вивозяться спеціалізованою ліцензованою спец організацією згідно з укладеним договором.

11. Обсяг виконання ОВНС.

За «Постановою Кабінету міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» ВІДНОСИТЬСЯ до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку за п. 1 «устаткування для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 200 кВт і більше з використанням органічного палива». Загальна потужність котельної складає 2,2 МВт.

Розробка матеріалів ОВНС виконана в обсязі, який повністю відповідає розділу 2 ДБН А 2.2.-1-2003 зі Зміною 1 та згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».

Проектна документація розробляється в одну стадію - стадія "робочий проект" (РП), з обов'язковою розробкою розділу робочого проекту з оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

За Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315), прийнятий від 23.05.2017 № 2059-VIII, даний вид діяльності НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до першої та другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Розробка матеріалів ОВНС виконана в обсязі, який повністю відповідає розділу 2 ДБН А 2.2.-1-2003 зі Зміною 1 та згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».

12. Участь громадськості – (виконується Замовником згідно норм діючого Законодавства).