ОмскАвтоСклад

Донецька селищна рада Балаклійського району

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

«Будівництво вбудованої газової котельні потужністю 2,2 МВт смт. Донець для обігріву Донецьких дошкільних навчальних закладів (ясла-садок) №1, №2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області; Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; не-житлової будівлі поліклінічного відділення лікарні, нежитлової будівлі – головний корпус лікарні (дитяче відділення), нежитлової будівлі – харчоблок з підвалом, нежитлової будівлі – лікувальний корпус (терапевтичне відділення), шести двоповерхових збірно-щитових житлових будинків» за адресою: вулиця Центральна 5 в смт  Донець Балаклійського району Харківської області»

Замовник: Донецька селищна рада Балаклійського району Харківської області.

Адреса: 64250 Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вул. Центральна, буд. 40. Код ЄДРПОУ 04397112. МФО 851011 ГУДКСУ у Харківській област.

Селищний голова Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області  -  Ващенко Віктор Вікторович.

Проектувальник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПК-Енергомонтажсервіс» в особі директора  Головія А.І.

Даний проект розроблений на підставі Завдання Замовника і відповідно з технічними умовами, нормами, правилами і стандартами, що забезпечують безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта, при дотриманні всіх, передбачених проектом заходів.

Завданням на проектування передбачається: - проектування котельної, загальною потужністю 2,2МВт, обладнаної двома котлами марки Unical Ellprex 1100 (1100,00 кВт) з витратами газу 108,10 м.куб/год кожен, з витратами газу на котельню, сумарно 216,20 м.куб/год. Параметри димової труби (2,00шт.): Н=19,00м, D=0,400м (внутрішній).

Можливі впливи планованої діяльності на нав¬колишнє середовище:

при експлуатації: геологічне середовище - немає; мікроклімат - немає; водне середовище - немає; почву (ґрунти) - немає; рослинний і тваринний світ - немає; заповідні об’єкти  - немає; соціальне середовище - немає; оточуюче техногенне середовище – немає; повітряне середовище  - є вплив: у процесі експлуатації об’єкту в атмосферне повітря можуть виділятися наступні забруднюючі речовини: діоксид азоту; вуглецю оксид; метан.

при виконанні робіт будівельно-монтажних: -геологічне середовище - немає; мікроклімат - немає; -водне середовище - немає;  почву (ґрунти) - немає;  рослинний і тваринний світ - немає;  заповідні об’єкти  - немає;  соціальне середовище - немає;  оточуюче техногенне середовище – немає;  повітряне середовище  - є вплив: - у процесі виконання будівельно-монтажних робіт в атмосферне повітря можуть виділятися наступні забруднюючі речовини: діоксид азоту;  ангідрид сірчистий; оксид вуглецю; сажа; бенз(а)пірен; вуглеводні граничні С12-С19, вініл хлористий.

Вплив на атмосферне середовище: при виконанні будівельно-монтажних робіт – нетривалий; викиди при експлуатації  -  постійний.

Альтернативні варіанти - непередбачені.

Перелік джерел потенційної дії запланованої діяльності на навколишнє середовище з врахуванням її альтернативних варіантів.

На період експлуатації об’єкту джерела потенційної дії наступні:

Джерело викидів № 1.

Джерелом викидів являється проектована  димова труба від котельної висотою Н=19,00м діаметр D=0,400м.

Точечне, організоване джерело викидів.

В часі та просторі  - сезонне, постійне,

Технологічний процес: - опалення.

Забруднюючі речовини (далі за текстом - ЗР): оксид вуглецю, діоксид азоту, метан.

Джерело викидів № 2.

Джерелом викидів являється проектована  димова труба від котельної висотою Н=19,00м діаметр D=0,400м.

Точечне, організоване джерело викидів.

В часі та просторі  - сезонне, постійне,

Технологічний процес: - опалення.

Забруднюючі речовини (далі за текстом - ЗР): оксид вуглецю, діоксид азоту, метан.

Джерела шуму на період експлуатації:

Джерело хвильового, фізичного забруднення №1.

Котельня з котлами.

Технологічний процес: -  опалення.

Джерела шуму  – котли, насоси.

Інших джерел дії (викидів) на навколишнє середовище  – немає.

На період проведення будівельно-монтажних робіт на об’єкті проектування джерела потенційної дії наступні:

Джерело викидів №1Бвикиди забруднюючих речовин (далі за текстом ЗР) від двигунів внутрішнього згоряння працюючих автомашин – при в’їзді-виїзді на об’єкт будівництва.

Площинне, неорганізоване джерело викидів.

У часі та просторі – короткочасне, непостійне джерело викидів.

Ступень впливу – (на приземний шар атмосфери) – зворотній.

Процес: виконання будівельно-монтажних робіт за допомогою будівельної техніки (машин), що працюють на двигунах внутрішнього згоряння. Доставка матеріалів. Забруднюючі речовини (ЗР): діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (ангідрид сірчаний), сажа; вуглеводні граничні С12-С19, бенз(а)пирен.

Джерело викидів №2Б  – викиди ЗР від поста газової зварки.

Площинне, неорганізоване джерело викидів.

У часі та просторі – короткочасне, непостійне джерело викидів.

Ступень впливу – (на приземний шар атмосфери) – зворотній.

Процес: виконання будівельно-монтажних робіт – зварювання, при влаштуванні (приєднанні) мереж. тощо.

Забруднюючі речовини (ЗР): діоксид азоту.

Джерело викидів №3Б  – викиди ЗР від поста зварювання та різання виробів та матеріалів з ПВХ (полівінілхлорид) та поліетилену.

Площинне, неорганізоване джерело викидів.

У часі та просторі – короткочасне, непостійне джерело викидів.

Ступень впливу – (на приземний шар атмосфери) – зворотній.

Процес: виконання будівельно-монтажних робіт – зварювання та різка металопластикових труб або виробів.

Забруднюючі речовини (ЗР): вініл хлористий, оксид вуглецю.

Джерело хвильового, фізичного забруднення №1Б.

Технологічний процес: - проведення будівельно-монтажних робіт:

Джерела шуму – будівельні, монтажні роботи 70,00 дБ(А).

Інших джерел дії (викидів) на навколишнє середовище  – немає.

Альтернативні варіанти - непередбачені.

Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів.

За «Постановою Кабінету міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»   ВІДНОСИТЬСЯ до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку за п. 1 «устаткування для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 200 кВт і більше з використанням органічного палива».

Загальна потужність котельної складає 2,2 МВт.

Розробка матеріалів ОВНС виконана в обсязі, який повністю відповідає розділу 2 ДБН А 2.2.-1-2003 зі Зміною 1 та згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».

Проектна документація розробляється в одну стадію - стадія "робочий проект" (РП), з обов'язковою розробкою розділу робочого проекту з оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

За Законом України  «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315), прийнятий від 23.05.2017 № 2059-VIII, даний вид діяльності НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до першої та другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Шум.

Розрахунки шуму на період експлуатації.

В районі розташування котельної по житловій забудові – по приватних одноповерхових та багатоповерхових житлових будинках, школі, стадіону на території школі, дитячому садочку, території лікарні, берегу р. Сіверський донець - проставлені контрольні (розрахунковий) точки Х1-Х17. Всього проставлено 17,0 розрахункових (контрольних) точок. Для акустичних розрахунків прийняті точки Х1, Х2, Х3 та Х5.

Найближчими  забудовами  контрольні (розрахункові) точки Х1, Х2, Х3 є:  школа,  відстань до котрої від котельної складає 19,00м; лікарня (на території котрої розташована котельня), відстань до котрої  котельної складає 34,00м;  дитячій садочок, відстань до котрого котельної складає 34,00м.

Найближча житлова забудова - багатоповерхова житлова забудова по вул. Лікарняна, знаходиться від котельної на відстані 179,00м.

Контрольна (розрахункова) точка Х5  багатоповерхова житлова забудова по вул. Лікарняна знаходиться котельної на відстані 190,00м. Найближча житлова забудова - багатоповерхова житлова забудова по вул. Лікарняна, знаходиться від  котельної на відстані 179,00м.

У стін школи, шум від роботи обладнання котельної, буде складати  21,99 дБ(А) що відповідає вимогам ДБН В.1.1-31:2013  табл. 1 п. 9 – «приміщення класів, навчальні кабінети, кімнати викладачів, аудиторії шкіл і інших навчальних закладів» 40,00-55,00 дБ(А).

У стін лікарні, шум від роботи обладнання котельної, буде складати  4,15 дБ(А) що відповідає вимогам ДБН В.1.1-31:2013  табл. 1 п. 2 – «палати лікарень і санаторіїв» 40,00-55,00 дБ(А).

У стін дитячого садочка, шум від роботи обладнання котельної, буде складати  21,99 дБ(А) що відповідає вимогам ДБН В.1.1-31:2013  табл. 1 п. 5 – «спальні приміщення в дитячих дошкільних закладах і школах-інтернатах» 45,00-55,00 дБ(А).

У стін багатоповерхової житлової забудови шум від роботи обладнання котельної, буде складати  0,00 дБ(А) – повністю затухає,  що відповідає вимогам ДБН В.1.1-31:2013  табл. 1 п. 6 – «житлові приміщення квартир».

Згідно [89] ДБН В.1.1-31:2013 табл. 1 допустимі рівні шуму складають:

- п. 25 території, які безпосередньо прилягають до житлових будинків денний норматив шуму не повинен перевищувати 55,00-70,00 дБ(А), нічний 45,00-60,00 дБ(А).

Допустимі рівні шуму від систем вентиляції, кондиціонування повітря, повітряного опалення, від насосів систем опалення та водопостачання, холодильне устаткування слід приймати на 5,00 дБ(А) меншим.

Отримані розрахункові дані у 0,00 дБ(А), в контрольній (розрахунковій) точці Х5 найближча житлова забудова,  відповідають вимогам для житлової забудови (на відстані 2,00 м від огороджувальних конструкцій та з врахуванням коефіцієнту зменшення нормативу на 5,00 дБ(А):  - у денний час 45,00-65,00 дБ(А) та у нічний  час 40,00-55,00 дБ(А) за ДБН В.1.1-31:2013  табл. 1. п. 6.

Розрахунок шуму на період проведення будівельно-монтажних робіт.

У стін школи, шум від будівельних робіт, буде складати  52,26 дБ(А) що відповідає вимогам ДБН В.1.1-31:2013  табл. 1 п. 9 – «приміщення класів, навчальні кабінети, кімнати викладачів, аудиторії шкіл і інших навчальних закладів» для  денного часу - 55,00 дБ(А).

У стін лікарні, шум від будівельних робіт, буде складати  34,42 дБ(А) що відповідає вимогам ДБН В.1.1-31:2013  табл. 1 п. 2 – «палати лікарень і санаторіїв» для денного часу -55,00 дБ(А).

У стін багатоповерхової житлової забудови шум від будівельних робіт, буде складати  0,00 дБ(А) – повністю затухає,  що відповідає вимогам ДБН В.1.1-31:2013  табл. 1 п. 6 – «житлові приміщення квартир».

Отримані розрахункові дані у 0,00 дБ(А), в контрольній (розрахунковій) точці Х5 найближча житлова забудова,  відповідають вимогам для житлової забудови (на відстані 2,00 м від огороджувальних конструкцій  у денний час 50,00дБ(А).

Допустимі рівні шуму на робочих місцях.

Згідно п/п 5.7. ДБН В.1.1-31:2013 п/п 6.4. Допустимі рівні виробничого шуму, допустимі рівні на робочих місцях  транспортних засобів, засобів будівельної техніки слід приймати згідно з ДСН 3.3.6.037.

Згідно з  ДСН 3.3.6.037 табл. 2:

-  п/п 16 «Робочі місця водіїв та обслуговуючого персоналу тракторів, сільськогосподарчих, меліоративних, шляхово-будівельних, землерийних, транспортних та інших аналогічних машин, водіїв вантажних машин» шум повинен не перевищувати 95,0 дБ(А);

- п/п 17 «Робочі місця водіїв автобусів» шум повинен не перевищувати 91,0 дБ(А);

- п/п 18 «Робочі місця водіїв легкових автомобілів» шум повинен не перевищувати 83,0 дБ(А).

Шум на виробничій ділянці складає 70,0 дБ(А), що в межах  санітарних норм виробничого шуму за ДСН 3.3.6.037 для робочих місць (на період виконання будівельно-монтажних робіт).

Шум, що утворюється на об’єкті проектування, як на період проведення будівельно-монтажних робіт, так і на час експлуатації об’єкту знаходиться в межах норм.

Відходи:

Коди відходів визначено за «Класифікатором  відходів ДК 005-96», Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30 березня 2000 року N 252.

Поводження з відходами у складі планованої діяльності організовано в суворій відповідності з чинним законодавством України; державними нормами, правилами і стандартами.

Всі  відходи збираються централізовано за класами небезпеки з короткостроковим зберіганням в контейнерах. Вивозяться спеціалізованою ліцензованою спец організацією згідно з укладеним договором.

Санітарно-захисна

Санітарно-захисна зона - територія, призначена для зменшення впливу промислових, виробничих, складських, транспортних об'єктів на населення. СЗЗ встановлюється в цілях зниження рівня забруднення атмосферного повітря до встановлених значень. За межами СЗЗ не повинно виявлятися забруднення атмосфери вище гранично допустимих концентрацій (ГДК).

Згідно з «ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». Затв. Наказом МОЗ Україн від 19.06.1996 за №173, зареєстр. Минюст України 24.07.1996 за №379/1404. (із змінами)» для топочний та котелен СЗЗ не встановлюється, на період виконування будівельно-монтажних робіт СЗЗ не встановляється.

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря, що створюватиметься проектованим об'єктом, а також з урахуванням фонового рівня забруднення за гігієнічними нормативами (гранично допустимими концентраціями - ГДК, групами сумації

Результати розрахунків на період експлуатації.

Розрахунок проводиться для найгірших умов, для ситуації найбільш несприятливих метеорологічних умов, пори року  та і найбільшого навантаження на обладнання.

Джерел викидів – 2.

При експлуатації об’єкту проектування в атмосферне повітря будуть виділятись наступні забруднюючі речовини: діоксид азоту; вуглецю оксид; метан.

Згідно результатам розрахунок розсіювання в атмосферному повітрі – доцільний та проведений за наступними ЗР: оксид вуглецю, діоксид азоту, а також, вищеперераховані ЗР підлягають  обов’язковому контролю. Джерела викидів № 1 та 2  відносяться до 4 категорії викидів,  підлягає епізодичному контролю за рішенням контролюючих органів.

Груп сумації на об’єкті проектування немає.

Всього сума викиду  -   3,774053691 т/рік.

Проведені розрахунки розсіювання для оксиду вуглецю,  діоксиду азоту (за метаном розрахунки недоцільні, та знаходяться в межах норм) проведені в погромі «ЄОЛ+» версії 5.3.5 з позначкою «0» - «рекреаційна зона» для території об’єкту проектування (в розрахунковому прямокутнику 2500х2500м, при висоті труби  19,00 м. діаметрі 0,400м.

За проведеними розрахунками розсіювання, висоти труби 19,00м достатньо для розсіювання ЗР до максимальних концентрацій, що відповідають вимогам і нормам. Висота труби може бути прийнята даної висоти, якщо це не суперечить  іншим вимогам і правилам (щодо висоти сусідніх будівель, розташування та висоти дерев, аеродинамічним розрахункам та інше) що застосовані у інших розділах даного робочого проекту.

Проектом прийнята висота труби 19,00м.

За проведеними розрахунками отримані наступні результати: максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин дорівнюють:

В районі розташування котельної по житловій забудові – по приватних одноповерхових та багатоповерхових житлових будинках, школі, стадіону на території школі, дитячому садочку, території лікарні, берегу р. Сіверський донець - проставлені контрольні (розрахунковий) точки Х1-Х17 з позначкою при розрахуванні розсювання «О» - «рекреаційна зона». Всього проставлено 17,0 розрахункових (контрольних) точок.

Найближчими  забудовами  контрольні (розрахункові) точки Х1, Х2, Х3 є:  школа,  відстань до котрої від джерел викидів №1,2  складає 19,00м; лікарня (на території котрої розташована котельня), відстань до котрої  від джерел викидів №1,2  складає 34,00м;  дитячій садочок, відстань до котрого від джерел викидів №1,2  складає 34,00м.

Найближча житлова забудова - багатоповерхова житлова забудова по вул. Лікарняна, знаходиться від джерел викидів №1, 2 на відстані 179,00м.

Контрольна (розрахункова) точка Х5  багатоповерхова житлова забудова по вул. Лікарняна знаходиться від джерел викидів №1, 2 на відстані 190,00м.

За проведеними розрахунками отримані наступні результати: максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин дорівнюють:

- По діоксиду азоту з врахуванням фону: в координатах (х=110,0; у=-60,00) 0,034558мг/м.куб. (0,172790 ГДК), без врахування фону (власний викид котельної) складає 0,08279 мг/м.куб. (0,19558 ГДК).

по контрольним  розрахунковим точкам Х1-Х17 складає  0,019-0,034 мг/м.куб. (0,09-0,17ГДК);

- По оксиду вуглецю з врахуванням фону: в координатах (х=500,00; у=500,00) 0,420707мг/м.куб. (0,084141 ГДК), без врахування фону (власний викид котельної) складає 0,004141мг/м.куб. (0,00082ГДК);

- по контрольним  розрахунковим точкам Х1-Х17 складає 0,40-0,41 мг/м.куб. (0,08 ГДК).

З проведених розрахунків видно, що  максимальні приземні концентрації по всім речовинам з врахуванням фонових значень в межах норм (немає перевищень рівнів 0,85 ГДК по всім речовинам з врахуванням фону) в межах об’єкту проектування, по контрольним розрахунковим точкам, проставленим по житловий забудові на різних відстанях від джерела викиду за основними напрямками вітру, та по розрахунковому прямокутнику вцілому (по всій зоні впливу джерела викиду).

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря – в межах норми.

Порівняльна характеристика викидів ЗР до нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих  речовин (за Наказом № 309  від 27.06.2006р. Мінестерства Охорони навколишнього природнього середовища «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» табл. 2.4. «Нормативи  граничнодопустимих  викидів  пароподібних  та газоподібних неорганічних сполук»)

Порівняльна характеристика викидів розрахованих ЗР до технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин  із стаціонарних джерел.

п/п

Показник

 

Викиди, г/с

Витрати, мг/м.куб.

Норматив, за Наказом №309 від 27.06.2006р.

Примітка

Джерело викиду №1 (димова труба №1).

1

Діоксид азоту

0,053774225

85,995

500,00 мг/куб. м.

в межах норм

2

Оксид вуглецю

0,067212986

107,49

250,00 мг/куб. м.

в межах норм

Джерело викиду №2 (димова труба №2).

1

Діоксид азоту

0,053774225

85,995

500,00 мг/куб. м.

в межах норм

2

Оксид вуглецю

0,067212986

107,49

250,00 мг/куб. м.

в межах норм

Максимальні викиди ЗР, виражені в мг/м.куб., повністю відповідають технологічним нормативам допустимих викидів забруднюючих речовин  із  стаціонарних джерел.

Результати розрахунків на період проведення будівельно-монтажних робіт:

У процесі виконання будівельно-монтажних робіт в атмосферне повітря можуть виділятися наступні забруднюючі речовини: діоксид азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні  С12-С19, сажа, ангідрид сірчаний (діоксид сірки), бенз(а)пирен, вініл хлористий (або: хлоретилен, вінілхлорид), група сумації № 31.

Джерел викидів –3.

Всього валовий викид складає:  0,007452919 т/р (на період будівництва).

Як видно з таблиці 8.2 - проведення розрахунків розсіювання на ЕОМ забруднюючих речовин недоцільно по всіх речовинам, які викидаються в атмосферне повітря на період проведення реконструкції (проведення будівельних робіт) за матеріалами ПОС (плану організації будівництва).

Розрахунок розсіювання - не виконувався (розрахунок недоцільний).

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря – в межах норми.

Аналіз впливу теплових викидів, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань та обґрунтування заходів щодо їх уникнення або зменшення.

У районі розташування об'єкта відсутні ПРС і ЛЕП, установки змінного струму частотою 50 Гц і напругою вище 220 кВ, тому немає необхідності захисту населення від впливу електричного поля.

Геологічна середа.

Особливості геологічних умов, які сприяють інтенсивності росту планованої діяльності на навколишнє середовище - відсутні.

Водне середовище.

Впливу на водне середовище - немає. Скиди стічних вод у водні об'єкти  проектом не передбачаются. Заходи щодо запобігання негативного впливу на поверхневі і підземні води - не передбачаються.

Грунт.

Санітарний стан земельної ділянки задовільний. Для запобігання забруднення грунту відходи повинні збиратися у металевих контейнерах, зберігатися у відповідності до класу небезпеки та своєчасно видалятися з території.

Таким чином, санітарно-гігієнічна та епідеміологічна збереження ґрунтів забезпечується.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.

Діяльність проектованого об'єкта не буде чинити негативного впливу на рослинний і тваринний світ, так викиди забруднюючих речовин від джерел незначні, стічні води не скидаються в водні об'єкти.

На середовище існування, шляхи міграції тварин і птахів експлуатація об'єкта шкідливого впливу не матиме.

Оцінка впливу проектованого об'єкта на навколишнє соціальну і технологічну середу.

Максимальні приземні концентрації в розрахунковому майданчику, в приземному шарі атмосфери, виражені в долях ГДК по всім забруднюючим речовинам, з врахуванням фону – в межах норм.

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення.

Як видно з розрахунків - ризик появи негативних ефектів розглядають як  малий, коефіцієнт небезпеки (HQ) менше одиниці < 1.

Неканцерогенний ризик менше за одиницю, оцінюється як малий.

Сумарний неканцерогенний ризик менше за одиницю, оцінюється як малий.

Оцінка неканцерогенного ризику – в межах норми.

Оцінка канцерогенного ризику – не проводилась, немає таких ЗР.

Оцінка соціального  ризику – в межах встановлених норм.

Опис технічних рішень щодо запобігання розвитку аварій та локалізації викидів небезпечних речовин, забезпечення пожежної та вибухонебезпеки.

 Згідно з  Державними будівельними нормами України ДБН В.  2.5-75:2013р. п. 3.1. – «аварія це пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенні (проектних, конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин» (ДБН В.1.2.14).

Для запобігання аварійних ситуацій і безпеки технологічних процесів проектом передбачено:

- безпека експлуатації устаткування забезпечується надійним кріплення елементів для запобігання аварійних ситуацій деталі герметично з'єднані;

- виконання профілактичних оглядів відповідно до вимог експлуатаційних інструкцій;

- згідно  з розкладом здійснювати  контроль стану споруд шляхом обходу та візуального огляду;

- виконання контролю персоналом умов і меж безпечної експлуатації обладнання;

-  необхідно забезпечувати відповідну безпеку і санітарно-гігієнічні умови праці при експлуатації і виконання профілактичних і ремонтних робіт;

- підтримувати в справному стані інструмент і пристосування, використовувати призначений для ремонту інструмент та прилади при проведенні профілактичного і поточного ремонту;

- проходження персоналом перевірки знань, інструктажів, стажування, дублювання і отримання допуску до самостійної роботи;

- перевірка персоналом знань щодо правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, вимоги нормативних документів з організації експлуатації;

- аварійне зупинення обслуговування споруд та застосування подальших дій в  встановленому порядку;

- перевірка знань щодо правил користування засобами індивідуального захисту.

Техніка безпеки.

Протипожежні заходи.

Проектом передбачається:

-      захист електричних мереж і установок від коротких замикань, що забезпечує мінімальний час відключення ушкоджених ділянок;

-      оснащення електроустановок необхідними захисними засобами;

- котельня має бути обладнана первинними засобами пожежогасіння.

При вробництві будівельно-монтажних робіт необхідно строго дотримувати основні вимоги наступних документів:

Опис систем контролю, блокування сигналізації та інших засобів запобігання аваріям.

При розробці проекту враховані вимоги норм, правил і стандартів, діючих на території України.

Монтаж автоматики виконується згідно з паспортом заводу-виробника.

Для захисту людей від ураження електричним струмом робочим проектом передбачено:

 Для захисту людей від ураження електричним струмом застосовуються такі захисні заходи: заземлення, автоматичне відключення живлення, вирівнювання потенціалів, блискавкозахист.

Відповідно до «Закону України про охорону праці» адміністрація зобов'язана створювати здорові та безпечні умови праці, що виключають можливість травмування та професійних захворювань трудящих.

Перед початком виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства (організації), генеральний підрядник за участю субпідрядників та представник організації, що експлуатує ці об'єкти, зобов'язані оформити акт допуск до робіт.

Відповідальність за дотримання заходів, передбачених актом-допуском, несуть керівники будівельно-монтажних організацій і діючого підприємства.

До зон постійно діючих небезпечних виробничих факторів слід відносити зони:

-      поблизу від неізольованих струмоведучих частин електроустановок;

-      поблизу від неогороджених перепадів по висоті на 1,3 м і більше;

-      в місцях, де містяться шкідливі речовини в концентраціях вище гранично допустимих.

До зон потенційно діючих небезпечних виробничих факторів слід відносити:

-      ділянки території поблизу (споруди);

-      зони переміщення машин, устаткування або їх частин, робочих органів;

-      місця, над якими відбувається переміщення вантажів, вантажопідйомними кранами.

В сфері охорони праці при експлуатації об’єкту проектування слід керуватись основними нормативно-законодавчими актами та і документами:

-      Закон України «Про охорону праці»;

-      Типове положення про службу охорони праці;

-      Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (Наказ МОН України № 616 від 31.08.2001 року):

-      Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова КМУ № 1232 від 30 листопада 2011 р року);

-      Типове положення про навчання з питань охорони праці;

-      Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

-      Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

-      Перелік робіт, де необхідний професійний відбір;

-      Граничні норми підняття і переміщення важких речей жінками;

-      Граничні норми підняття і переміщення важких речей неповнолітніми;

-      Положення про медичний огляд працівників окремих категорій;

-      Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;

-      Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних на підприємстві;

-      НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

-      Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (Наказ Держгірпромнагляду від 24.03.2008 року № 53);

-      Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова Кабінету Міністрів України N 442 від 01.09.1992 року);

-      Типове положення про комісію з питань охорони праці;

-      Типове положення «Про кабінет охорони праці».

Залишкові впливи та обґрунтування їх допустимість при будівництві та експлуатації об'єкта.

При реалізації повного комплексу рішень, прийнятих у цьому Проекті, прояви будь-яких неприйнятно-негативних залишкових впливів, обумовлених будівництвом і експлуатацією проектованого об’єкту, не прогнозується.

Таким чином, всі потенційні негативні впливи планованої діяльності оцінюються як прийнятні (допустимі).

Замовник зобов'язується:

- забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу відповідно до вимог штатного розкладу і виробничим інструкціями;

- регулярно проводити перевірку знань, інструкцій, вимог техніки безпеки та охорони навколишнього середовища;

- стежити за санітарною та протипожежною обстановкою на території об'єкта;

- стежити за застосуванням індивідуальних засобів захисту від шуму для персоналу;

- стежити за своєчасним вивезенням відходів та сміття з території.