ОмскАвтоСклад

Донецька селищна рада Балаклійського району

Донецька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Донецька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ:

Донецька селищна рада Донецького району Харківської області

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- на заміщення вакантної посади спеціаліста селищної ради (землевпорядник, посадової особи місцевого самоврядування);

- на заміщення вакантної посади спеціаліста селищної ради (бухгалтера) на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Основні вимоги для кандидатів: громадянство України; обов’язкове знання державної мови, вища профільна освіта, досвід у роботі не менше п`яти років, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Дата проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста селищної ради (посадової особи місцевого самоврядування) 15 липня 2019року о 16-00 годині у приміщенні селищної ради (кабінет Донецького селищного голови).

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;
- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
- в інших випадках, установлених законами.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Донецької селищної ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається НАЗК;

- автобіографія;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;

- копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

 

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за посадою.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів з дня виходу опублікування оголошення в газеті “Вісті Балаклійщини” (до 12-00 години 15 липня 2019 року).
за адресою:
64250, смт Донець, вулиця Центральна, 40.